obrázek pro prapor země

earth

vizualizace globálních podmínek počasí
předpovězených supočítači
obnovených každé tři hodiny

 

ocean surface current estimates
updated every day

 

povrchové teploty oceánu a
anomálie z denních průměrů (1981-2011)
obnoveny denně

 

oceánské vlny
aktualizované každé tři hodiny

 

aurora
updated every thirty minutes

artwork zakup kus umění od Studia Point.B a podpoř tak tento web

licensing

contact inquiries@nullschool.net for licensing or other questions

translations

help translate this site by visiting translate.nullschool.net

Společenství Stránka na Facebooku
Autor Cameron Beccario @cambecc
Bezplatná verze zdroje github.com/cambecc/earth
Moduly D3.js
node.js
Údaje o počasí GFS (Global Forecast System)
EMC / NCEP / NWS / NOAA
Údaje o oceánských proudech OSCAR
Earth & Space Research
Teplota povrchu moře OI SST (Optimum Interpolation Sea Surface Temperature) V2.1
NOAA Physical Sciences Laboratory, Boulder, Colorado, USA
note: OI SST data is preliminary if fresher than two weeks and may change
OSTIA (Operational Sea Surface Temperature and Sea Ice Analysis)
UK Met Office + GHRSST + CMEMS (E.U. Copernicus Marine Service Information)
RTGSST (Real Time Global Sea Surface Temperature)
MMAB / EMC / NCEP / NWS / NOAA
Oceánské vlny WAVEWATCH III
MMAB / EMC / NCEP / NWS / NOAA
Bleaching Alert Area Coral Reef Watch / NOAA
Aerosoly a chemie GEOS-5 (Goddard Earth Observing System)
GMAO / NASA
CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring System)
Copernicus / European Commission + ECMWF
Aurora OVATION
SWPC / NCEP / NWS / NOAA
Processing script written by Dr. Stephanie Deppe (profile)
Ultraviolet Index and Erythemal Dose Rate Climate Prediction Center / NCEP / NWS / NOAA
Active Fires Fire Information for Resource Management System (FIRMS) / EOSDIS / NASA
(see discussion below)
Dekodér GRIB/NetCDF UCAR/Unidata THREDDS
Zeměpisné údaje Natural Earth
Hostitelství CloudFlare
Amazon S3
Fonty M+ FONTS
Google Noto Fonts
Icons Font Awesome Free by @fontawesome - CC BY 4.0
Správa překladu OneSky
Barevné škály ColorBrewer2.org
Kindlmann Linear Luminance
MYCARTA
Dave Green's cubehelix
Vodníkovo motýlí watermanpolyhedron.com
Prototyp air.nullschool.net
Inspirace HINT.FM wind map

Atmosférický tlak zhruba odpovídá výšce
několik úrovní tlaků jsou zajímavé v meteorologii
ukazují údaje předpokládaje hladkou Zemi
všimni: hektopascal (1 hPa) je milibar (1 mb)

1000 hPa 00,~100 m, podmínky u povrchu moře
850 hPa 0~1,500 m, [planetární hranice] (https://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_boundary_layer), nízká
700 hPa 0~3,500 m, [planetární hranice] (https://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_boundary_layer), vysoká
500 hPa 0~5,000 m, vorticita
250 hPa ~10,500 m, tryskové proudění
70 hPa ~17,500 m, stratosféra
10 hPa ~26,500 m, ještě více stratosféry

"Povrchová" vrstva odpovídá podmínkách u země nebo hladiny
tato vrstva kopíruje křivky hor, údolí atd.

 

vrstvy ukazují další dimenzi dat užitím barev
některé vrstvy platí pro udanou výšku
zatímco další se vztahují na celou tloušťku atmosféry

Vítr rychlost větru v udané výšce
Tepl teplota v udané výšce
RV relativní vlhkost v udané výšce
WBT wet bulb temperature at 2m above surface
calculated from GFS dry bulb temperature, dew point temperature, and pressure variables using the approach from Brice and Hall
Dew dew point temperature at 2m above surface
HVV Chvilková hustota výkonu větru
míra výkonu dostupného ve větru: ½ρv3, kde ρ je hustota vzduchu a v je rychlost větru
ÚVS Úhrnná srážkyschopná voda
úhrnné množství vody v sloupci vzduchu od země až do vesmíru
ÚVM Úhrná voda v mracích
úhrnné množství vody v mracích v sloupci vzduchu od země do vesmíru
3HÚS 3-hodinové úhrnné srážky
množství srážek v dalších třech hodinách
KPEP Dostupná konvektivní potenciální energie od povrchu
vyjadřuje vztlak vzduchu, míru atmosférické nestability a očekávání drsného počasí
STHM [Střední tlak přep. na hladinu moře] (https://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosférický_tlak#Pou.C5.BEit.C3.AD)
tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře
IU Index ubožáctví
subjektivní teplota vzduchu jako funkce [indexu vedra] (https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_index) a [indexu ofukování] (https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_chill)
UVI Ultraviolet Index
risk of harm from unprotected sun exposure due to the strength of sunburn-producing ultraviolet (UV) radiation
0 - 2 low
3 - 5 moderate
6 - 7 high
8 - 10 very high
11+ extreme
TPM [Teplota povrchu moře] (https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_surface_temperature)
teplota oceánského povrchu
ATPM [Anomálie teploty povrchu moře] (https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_surface_temperature)
RTG-SST: rozdíl teploty oceánu od jejího denního průměru z let 1981-2011
OSTIA: calculated from 1981–present Pathfinder climatology
OI SST: calculated from 1971-2000 OI SST V2 climatology
VVV Významná výška vlny
zhruba rovna střední výšce vlny odhadnuté "trénovaným pozorovatelem"
BAA Bleaching Alert Area (7-day maximum)
the level of coral bleaching heat stress:
No Stress No heat stress or coral bleaching is present.
Bleaching Watch Low-level heat stress is present.
Bleaching Warning Risk of possible bleaching. Heat stress is accumulating.
Alert Level 1 Risk of reef-wide bleaching. Significant coral bleaching is likely.
Alert Level 2 Risk of reef-wide bleaching with mortality of heat-sensitive corals. Severe coral bleaching and significant coral death is likely.
Alert Level 3 Risk of multi-species mortality.
Alert Level 4 Risk of severe, multi-species mortality (> 50% of corals).
Alert Level 5 Risk of near complete mortality (> 80% of corals).
pkCO Koncentrace povrchového oxidu uhelnatého
podíl [oxidu uhelnatého] (https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhelnatý) přítomného ve vzduchu u povrchu Země
pkCO2 Povrchová koncentrace oxidu uhličitého
podíl [oxidu uhličitého] (https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD) přítomného ve vzduchu u povrchu Země
phSO2 Povrchová hmota oxidu siřičitého
množství [oxidu siřičitého] (https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_si%C5%99i%C4%8Dit%C3%BD) ve vzduchu blízko povrchu Země
NO2 Nitrogen Dioxide
amount of nitrogen dioxide in the air near the earth's surface
DUex Potemnění prachem
aerosolová optická tloušťka (AOT) světla na 550 nm kvůli prachu
zpSO4 Potemnění sulfáty
aerosolová optická tloušťka (AOT) světla na 550 nm díky sulfátům
PM1 Particulate Matter < 1 µm
mass of atmospheric particles with a diameter less than 1 micron
PM2.5 Particulate Matter < 2.5 µm
mass of atmospheric particles with a diameter less than 2.5 microns
PM10 Particulate Matter < 10 µm
mass of atmospheric particles with a diameter less than 10 microns
OMaot Organic Matter aerosol optical thickness
The aerosol optical thickness (AOT) of light at 550 nm due to organic matter suspended in air.
This layer can be interpreted as the thickness of smoke from wildfires and other sources of combustion.

o oceánských vlnách

Výška významné vlny je průměrná výška nejvyšší 1/3 vln v konkrétním bodě oceánu. Viz [skvělé povídání zde] (http://www.vos.noaa.gov/MWL/apr_06/waves.shtml) popisující, co to znamená.

[Perioda maxima vln] (https://cs.wikipedia.org/wiki/Frekvence) je (převrácená) frekvence nejvíce energetických vln procházejících daným bodem, ať způsobených větrem nebo dmutím. Jistě je mnohem více vln plujících do různých směrů v dané oblasti, ale zobrazit všechny je komplexním oříškem. Místo toho vybíráme jen skupinu vln obsahující největší energii. Díky tomu vznikají fiktivní "hranice" mezi oblastmi oceánu, kde #1 nejsilnější skupina vln rázem klesne na druhé místo. Někdy hranice odpovídají čelům dmutí, jindy jsou jen pozůstatkem tohoto seřazování.

o koncentracích CO2
for dates earlier than 2017-01-24 04:30 UTC

Když jsem implementoval vizualizaci povrchových koncentrací CO2, všiml jsem si [modelu GEOS-5 od NASA] (http://gmao.gsfc.nasa.gov/GEOS/), jež informuje o střední koncentraci značně odlišné od častěji oznamovaných hodnot. Kupříkladu od 0:00 UTC 23.11.2015, globální průměr je jen 368 ppmv, zatímco CO2 observatoře hlásí koncentrace blízké 400 ppmv. GEOS-5 byl postaven v 1. dekádě 21. století, a tak možná přehlíží hromadění atmosférického CO2 v čase? To je jen spekulace, jistý si nejsem.

Abych údaje z GEOS-5 přiblížili současným hodnotám, přičetl jsem homogenní prémii +32 ppm, čímž globální průměr skočil k 400 ppm. To není vědecky košér, ale zlepšuje názornost vizualizace v diskusi, jež se dnes často točí kolem atmosférického CO2. Bez debat bych dal přednost více rigoróznímu přístupu nebo vysvětlení, proč GEOS-5 hlásí hodnoty, které hlásí.

From 2017-01-24 04:30 UTC, this adjustment is no longer necessary because GEOS-5 appears to have been upgraded.

Odmítnutí odpovědnosti

Údaje GEOS-5 (obsahující všechny vrstvy chemie a částic) přicházejí s tímto [varováním] (http://gmao.gsfc.nasa.gov/GMAO_products/wx_analysis-prediction_products.php): Předpovědi užitím systému GEOS jsou experimentální a vyrobené pouze pro výzkumné účely. Užití předpovědí pro jiné účely než výzkum nedoporučujeme.

o aerosolech a potemnění

Aerosol je vzduch obsahující částice. Obvyklými jsou prach, dým, saze a kapky vody (mraky). Tyto částice ovlivňují sluneční svit hlavně absorpcí a rozptylem, které dohromady omezují množství světla dopadajícího až na povrch. Tato ztráta světla, jež prochází atmosférou, je známa jako potemnění či [extinkce] (https://aty.sdsu.edu/explain/extinction/extintro.html).

Jedním způsobem měření potemnění je [aerosolová optická tloušťka] (https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_depth) (AOT), což je logaritmus poměru výkonů světla přicházejícího a prošlého. Veličina pomáhá pochopit, jak "tlustým" částice vzduch činí.

about active fire data

Fire data is a combination of VIIRS 375m NRT (NOAA-20) and VIIRS 375m NRT (Suomi NPP) active fire products. Each fire detection data point contains the time of detection (when the satellite made the measurement) and the Fire Radiative Power (FRP) in units of megawatts (MW). For more information on how to interpret the readings, see the FIRMS FAQ and the detailed discussion of VIIRS I-Band 375 m Active Fire Data.

We acknowledge the use of data and/or imagery from NASA's Fire Information for Resource Management System (FIRMS), part of NASA's Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS).

klávesové zkratky

e ukaž menu
escape zavři dialog/menu
n přepni na teď (nejnovější údaje)
shift-c show the date selection calendar
j jdi vzad po jednom kroku
shift-j jdi vzad po několika krocích
k jdi vpřed po jednom kroku
shift-k jdi vpřed po několika krocích
g Zapnout/vypnout mřížku
p zapnout/vypnout animaci
shift-h zapnout/vypnout mód vysokého rozlišení (HD)
shift-t show settings
i vystoupat o jednu tlakovou hladinu
shift-i vystoupat ke stratosféře
m sestoupit o jednu tlakovou hladinu
shift-m sestoupit k povrchu
d zoom in
shift-d zoom in faster
x zoom out
shift-x zoom out faster
w rotate up
shift-w rotate up faster
z rotate down
shift-z rotate down faster
a rotate left
shift-a rotate left faster
s rotate right
shift-s rotate right faster

překladatelé

Александр Попов Вячеслав Епиков 1599763839 1992pb 2451158917 피시 afropolakwot agagey Aleksander Alexander Kirilov Alexey Dmitriev Alexey Korsakov AlexOrlovets Anderson Porto Andre Lz Andrea de Franco Andrew Pedrini Andrey Bagmanov Antonpek arquerogonza Artur Wisniewski ashawesoman ashvin.j.sherathiya astrostrong asveruz atom Belore Stergann bgij bidulem3 Birg3r Bohuslav Šín Bram Versteeve Bryan carina.bringedal carlofrc Cassiel Bclamson Ching-ping Yu Christian Leroux contact cuxcoll Daniel Bartsch Daniel Isak Marinosson Daniel Pawlowski Daniel Rakoczy danielruiz1636 Darlite davalenciano98 Davide Carlier Denat250 deus.05 Dimitris T. Papadimitriou dlo.daniel Dominic Douglas dsantosgtm dustyhofman e Eason Huang egarpunov elier.pila Eric Kim essaii32 estefilippini fantasy_lcl farrasoctara Felipe Faria florian-lerch franci00 FranklinZhang Frederik T. de Ridder fthmiln georg.loesel gherlainfo giacomo.gerosa Gian Centeno giospud gonzalo.ag88 gporter.seadog graceang graham.rimmington grol2901 Hebel holgersson Hyung Wook Jung Ichiro Wang Ignacio Sanz iii1212 InfoSecOne Jae Soo Park Jiří Batelka Joanna Rinne Joao Correia jocelot Jomari Joseph Barrera Jonathan Yang Jose A. Frias Morales juanpaexpedite kai.s.mueller Karol Sapiński Kiyun Jeon kjetil.hoiby kty5663 ku5an2901 laurapaccini leandro1212 leticia.tahnee lretamal Luboš Motl marcello.carreira marco.prosdocimo Mark markeletona Markus Schley Martine Bolzinger Matt Tang Mattia Raffa mavilesilva melfi Melissa Ortiz Massó Meow Wang mgb Michael Purer Michael Michel Rivero mikami_1966.1118 mikele.fit95 Miquel Bayo Moreno mir597 MirageF1AZ Miroslaw Lisiak Mohannad Alahmadi m_strugale nando nunolava1998 Olivier OLS-RU Oğuzhan Arı Paul Bachem Paweł Kowalczyk pdobrev Personim Intaned Philippe Jabet Plamen Dobrev ProffLex P_A_N_D_A_M_A_N Rafael Nonato Bassora rajeshgodvani RaskiPL reyfran8 Riccardo Monfardini robertrosalex Roger Helman Roller978 rosariainpo Russel Schwartz santiago.giraldoc sapan021 sarogrom Seongmin Park september43 Seregalsv Serega silverhaze030 Simone Dragoni siudzin98 skyneon77 sombrasbaul Somil Thesia Stephen Flynn Steven SUGIMOTO Tatsuo Sunny Miu Tayseer M Alhibshi Telmo John tenderstart thanhhuyenlth Thomas Middelveld Thorsten Schleicher tigormal tigra200sx Tomasz Waligóra torstenleibrich tsuka tama ulaszewski.bartosz ultordima Vasily Tarasenko vhc1967 Vu Thuong Víctor Velarde wasted webfreelance Wonmin Jeong wtlovergirl xesmedic xorpid xrdeem xsqz 潘柏綸 yaawwad Yauhen Bahashou youngjune4498 Youngmin Jeon Yukun Chen zackcaussy Zulus Οverlord

Selected-by-CLEAN logo

Selected for inclusion in the Climate Literacy and Energy Awareness Network (CLEAN) collection of educational resources.

Údaje z GEOS-5 užité na tomto webu byly poskytnuty Globálním modelovacím a asimilačním úřadem (GMAO) na Goddardově středisku vesmírných letů v NASA prostřednictvím webového datového portálu v Středisku NASA pro simulaci klimatu

Generated using Copernicus Atmosphere Monitoring Service Information 2017-2020. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of this information.

údaje o počasí a oceánu jsou generovány numerickými modely

earth.nullschool.net neposkytuje žádnou záruku přesnosti

Copyright (c) 2024 Cameron Beccario